+48 697 410 168
0szt.

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

  

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) jeżeli Umowa Sprzedaży została zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Klient będący Konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od tej Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu; przykładowe oświadczenie o odstąpieniu zostało zawarte w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez Konsumenta osoba trzecia – inna niż przewoźnik objął/a Towar w posiadanie. Jeżeli Towar był dostarczany osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez Konsumenta osoba trzecia – inna niż przewoźnik objął/a w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa informując Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia wysłanego na adres Sprzedawcy, bądź adres elektroniczny Sklepu.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle Towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 
Przy dokonywaniu zwrotu należy zwrócić uwagę, aby:
 
-         towar zwracany był odpowiednio zabezpieczony w sposób odpowiadający w szczególności rodzajowi, rozmiarowi, wadze Towaru oraz sposobowi jego transportu (tj. np. z zastosowaniem właściwych pianek ochronnych);
-         towar nie może nosić jakichkolwiek śladów używania, musi być odesłany w odpowiednio zabezpieczonym opakowaniu i zawierać wszystkie elementy swojej oryginalnej zawartości,
-         do przesyłki dołączyć pismo informujące o fakcie dokonania zwrotu Towaru zakupionego wysyłkowo oraz kopię dokumentu sprzedaży (faktury) lub oryginał paragonu (jeśli dowodem sprzedaży był paragon).
 
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy. O kosztach zwrotu rzeczy Konsument jest informowany w momencie składania Zamówienia, a w przypadku składania Zamówienia w sposób opisany w § 3 ust. 3 Regulaminu w wiadomości, o której mowa w §3 ust. 10 Regulaminu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu Towaru w przypadku zwrotu niezgodnego z postanowieniami § 8 ust. 7, a także w razie stwierdzenia braków ilościowych lub braków jakościowych elementów Towaru bądź mechanicznego uszkodzenia Towaru lub jego elementów.
 3. Zwracany towar wraz z pisemną informacją o odstąpieniu od umowy i oryginałem dowodu zakupu (faktura bądź paragon)
  należy odesłać na poniższy adres.

  Adres do zwrotu
  Hydrotermo.pl
  BOK Przemyśl
  ul Batorego 4
  37-700 Przemyśl

  z dopiskiem na przesyłce „ZWROT”

           FORMULARZ ZWROTU - ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY